отслабване с лепенки
Тренировката за Бицепса
мускули бицепс Бицепса ( m. biceps ) brachiiе двуглав мускул на пред мишницата, той е от предната група и осъществява сгъване на ръката в лакътната става. Към тази група са още мишичния мускул ( m. brachialis ) и клюномишичния мускул ( m. coracobrachialis );
Днешната презентация на тренировка ще бъде за най-повърхностният от тези мускули, а имено бицепса.


Програма "А" за бицепс:
Упражнение       -     Серии    -    Повторения
Сгъване с щанга от стоеж -- 4/5 -- 6-8
Сгъване с щанга(скотово) -- 4/5 -- 10-12
Концентрирано(с дъмбел) -- 4/5 -- 10-12
*Забележка:
Изпълняването на тренировка "А" се прави като гигантска серия-изпълнява се по една серия от всяко упражние като следвате последователността от таблицата в един цикъл.Без почивка м/у упражненията!Почивайте от 2-4 минути след приключване на гигантската серия!

Програма "Б" за бицепс:
Упражнение       -     Серии    -    Повторения
Сгъване с щанга от стоеж - 5 6-8
Сгъване с щанга (скотово) - 4 12
Концентрирано - 3 12-15
Сгъване с дъмбели от - 3 10-12
*Забележка: Програмите се сменят всяка седмица!

Древните Вампири

ВампирСпоред древни легенди, историята на вампирите се причислява към 4-тото хилядолетие пр.Хр. Всичко започва в Египет или Кемет, както тогава са го наричали. Легендата на Близначките гласи, че Кралят и Кралицата на Кемет, мислейки да изкоренят канибализма, взели в плен две вещици от територията на Палестина, от племе, живеещо в подножието на планината Кармел, с цел

Още...