отслабване с лепенки
Съновнкик - тълкуване и гадаене на сънища
Изберете бувката, с която започва сънят ви
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я буква
Ябълки
- здраве и радост.
- на дървото узрели | с голям род ще се събереш.
- береш | ще те преследват.
- белиш | най-хубавите си надежди ще унищожиш.
- кисели ядеш | чакат те обвиняващи неприятности.
- сладки | радостно произшествие.
- купуваш | добри приятели ще спечелиш.
- дават ти | ще се сгодиш.


Ягоди
- ядеш | женитба и добра търговия.
- много гледаш | ще се увеличат приятелите.
- береш | полза ще имаш.
- зелени | ще те втресе.
- намериш | без труд ще спечелиш.
- търсиш | трудът ти ще остане без награда.
- полски | оскъдно бъдеще те чака.Ядосваш се
- ще се смутиш за нещо


Яздиш
- чест и достойнство ти предстои.

Яйца
- великденски ти подарят | любовно обяснение ще ти направят.
- мътиш | безполезни грижи.
- птичи | малки печалби или наследство.
- мъти ги петел | голяма печалба от лотарията,богато наследство, ще бъдеш любим от красивия пол.
- ядеш | скромен и красив годеник ще си намериш.
- в къщи имаш | печалба и миролюбиво семейство ще имаш.
- купуваш | ще подобриш положението си.
- намериш | щастие, ще те повишат.


Яма
- едно застрашително бедствие ще предотвратиш.
- копаеш | големи дългове ще направиш.
- паднеш в нея | голямя вреда ще претърпиш.
- рудокопна и влизаш в нея | имай по-умерени желания.


Януари месец
- млад другар ще си намериш.

Яребица
- ядеш | старай се да разсееш лошите си мисли.
- биеш | добив ще имаш.
- живи ловиш | хубава жена или служба ще имаш.


Ястреб
- една опастност ще избегнеш благополучно.
- убиеш | ще се избавиш от един неприятел.


Яхър, обори
- тайни страсти и желания ще те вълнуват.
- конски | с труд и постоянство ще постигнеш целта си.
- за добитък | ще промениш квартирата си,жена си или службата си.
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я