пїњ
–Њ—В—Б–ї–∞–±–≤–∞–љ–µ —Б –ї–µ–њ–µ–љ–Ї–Є
—ъновнкик - тълкуване и гадаене на сънища
»зберете бувката, с ко€то започва сън€т ви
ј Ѕ ¬ ƒ « »   Ћ ћ Ќ ќ ѕ ÷ Ў ў Џ ё я буква
ѕадаш
- от легло | бъди предпазлив - от баир,планина | не рискувай в работи безполезни за теб ще претърпиш една опасност.
- като вървиш,стоиш | ще имаш завистници.
- в несвест | ще получиш благоде€ние от непознат човек.
- в дълбока несв€ст | ще изгубиш едно наследство за което много се над€ваш
- на колене | ще ти запов€два жена. ваш.
- без да се нараниш | ще се разболееш.
- във вода и излезеш | ще се противопоставиш на една обида.
- и се търкулиш или преметнеш | не се подавай всец€ло на стремлени€та си.
- от скала | не се остав€й да те затрудн€ват.
- в н€ко€ дълбочина | не се довер€вай твърдо на щастието си.


ѕазач
- на болен че си | любов и благодарност.
- пазвантин или падарин | чрез добро разположение ще унищожиш загубите си.ѕалто
- ново носиш | уважение ще добиеш.


ѕамук
- скубеш с корена | ще те презират хората.
- че обвиваш | ще получиш пак загубената си работа.
- обработваш | докато си жив не ще се промени състо€нието ти.


ѕаметник
- ще се радваш на заслугите на другите.

ѕанаир
- ще се събереш с весела компани€.

ѕапагал
- безполезни приказки и шеги ще ти отвлекат вниманието и времето.
- че те ухапе | ще ти напакост€т завистници.
- бръщолеви | ще злоупотреб€т с доверието ти


ѕараклис
- верни при€тели ще добиеш.

ѕари
- сребърни получаваш | предстои ти една пром€на.
- намериш | пази се да не ти пнапакост€т.
- имаш | ще се възгордееш.
- гледаш | неочаквани разходи ще имаш.
- спечелиш | щастие в любовта ще имаш.
- изгубиш | несполука в една работа.


ѕарцали/дрипи/
- носиш | бедност ше те сполети.
- събираш | скръбни времена те очакват.
- копуваш | ще станеш спекулант.
- переш | от всичко ще извлечеш полза.
- хвърл€ш | необмислени работи ще извършиш.
- намериш | банкноти ще получиш.


ѕатерица/бастун/
- носиш | здраве и благодат ще имаш.
- изгубиш | безпомощност в работите си ще имаш.


ѕатици
- държиш или ловиш | сполука.
- хвъркат | ще победиш една лоша мълва.
- плуват | покана ще получиш.
- диви | ще те раздразнат и присме€т за нещо.


ѕа€жина
- отношени€та ти ще вземат благопри€тно направление.

ѕа€к
- отношени€та ти ще вземат благопри€тно направление.

ѕердета
-на прозорци | една тайна ще узнаеш.
- вътрешни | твоите секрети не ще се узна€т.
- завеси дебели | ще скриеш нещо от хората.


ѕечка
- оригинал ако рисуваш | ще се ожениш.
- ако копираш | неблагодарност ще получиш.
- копуваш | ще си създадеш собствено огнище.
- из€щна гледаш | ще те излъжат.
- слагаш в рамка | ще поставиш началото на н€ко€ работа.
- с голи образи гледаш | лоши другари ще те съблазн€т.
- криеш се в не€ | нещо ново ще чуеш.
- печеш в не€ | ще сполучиш в предприетото.
- постав€ш | при€тна старост те чака.
- кладеш | ще се влюб€т в тебе.


ѕланина
- и се изкачваш по не€ | трудности или непри€тни случки.
- залесена | ще изневериш на жена си.
- по ко€то има и равнина | скоро ще имаш една печалба.
- изригва огън | гол€ма опастност.
- гледаш пред теб близо | преп€тствие на път€ щу срещнеш.
- със замъци или къще пред не€ | преп€тствие на път€ си ще срещнеш.
- със замъци или къщи по не€ | с труд и посто€нство ще направиш гол€м успех.


ѕлатно
- тъчеш ти или друг | ще се ожениш
- белиш | ще се отървеш от едно подозрение.
- простираш | едно пътешествие ще направиш.


ѕлодове
- един щастлив процес ще имаш.
- €деш | пази се от труфила накити и лукс.
- сееш | добър напредък в професи€та си ще имаш.
- кисели | ще се разболееш.
- сладки | богатство и щастие те чака.
- на дървото узрели | добро ти предстои.
- извънредно много струпани | гол€м успех ще направиш.


ѕлуваш
- в бистри води | щастие и успех в работата.
- в мътни | ще се бориш с нещастието си.
- и потъваш | нещастие те чака.


ѕогребение
- на твой роднина | ще се ожениш според желанието си.
- на твой съжител | късно ще се ожениш или зла чест ще сполети един твой при€тел или роднина.
- над теб че се извършва и се видиш заровен в гроба | на неженените щастлива женитба а на женените семейна радост.


ѕокрив
- на къща увеличаваш | ще се покажеш куражли€.
- от слама | тежки времена ще преживееш.
- падне от самосебе си | неочаквано произшествие.
- стоиш над него | гол€ма чест и слава ще достигнеш.
- и по него да ход€т котки | неблагопри€тен изход на едно вис€що дело ще получиш.
- с прозорци | при€тен живот те чака.


ѕокривка
- на легло | нещо при€тно ще ти се случи.
- скъсана или мръсна | ще ти си подигра€т за нещо.


ѕор
- пази се от коварни хора и предатели които те заобикал€т.
- гониш | добри гешефти със странен човек ще направиш.
- убиеш | ще се избавиш от един непри€тел.
- че те охапе | ще те огорчи н€кой.


ѕорта
- отворена | при€тна покана ще получиш.
- отвар€ш трудно | ще се изпотиш докато си пробиеш път към щастието.
- отключиш | скоро ще ти излезе късмета.
- заключваш с ключ | поради собствената си вина ще се ожениш по-късно.


ѕоща
- на болните здраве на здравите непри€тности.

ѕри€телката
- си срещнеш | едно неочаквано събитие ще приживееш.
- €деш с него | неудобства те очакват.
- отдавна умр€л | големи новини ще чуеш.
- приемаш | радостна новина ще чуеш.
- сбогуваш се с него | скръбта ти ще се обърне на радост.
- фалшив | пази се да н€маш работа с подобни хора.
- когото отдавна не си виждал | едно неочаквано произществие ще ти се случи.


ѕрозорец
- отвар€ш | ще се срещнеш с любовника си.
- затвар€ш | тайни мечти преследваш.
- че си надвиснал и паднеш | отиваш срещу опастността.
- гледаш навън през него | ще закъснееш с посещението си или ще го оставиш за друг път.
- качваш се по него | една съмнителна работа ще започнеш.


ѕропаст
- отстрани гледаш | бъди предпазлив в предпри€ти€та си.
- че се намираш вътре в не€ | големи и рисковани работи ще направиш.
- паднеш в не€ | едно премеждие ще ти мине през главата.
- паднеш и пак излезеш | един важен процес ще спечелиш.


ѕрос€к
- ще получиш награда за добрите си дела.
- че влезе в къщата ти | ще се отекчиш.
- че се кара и ругае | подарък щу получиш.
- че го милваш или хващаш за ръка | бъдещето ти ще бъде пълно с грижи.


ѕортокали
- ще имаш непри€тности.
- €деш | забранени наслаждини€ ще изпиташ.
- на дърво вис€т | наклонен си към лоши работи.
- копуваш | нови връзки с н€кого ще завържеш.


ѕрестилка
- хубава ако опасваш | ще получиш подарък.
- изгубиш | ще те измам€т.
- с презрамки и елече | ще се влюбиш.
- кожена | ще работиш за благото на хората.


ѕръстен
- ти подар€т | ще се ожениш и ще те оважават много хора.
- ако подар€ваш ти | много страдани€ ще претърпиш.
- изгубиш | ще се лишиш от искрен при€тел или любовник.
- намериш | ще се сгодиш.
- венчален получиш | скоро ще имаш семейно щастие.


ѕтици домашни
- имаш | ще си осигуриш прехраната за дълго време.
- храниш | ще се сгодиш.
- морски | раздор сръдн€ и кавта ти предстои.
- нощни | опомни се преди да почнеш предприетото.
- блатни че църкат | глупави и досадни нелепости ще чуеш.
- дохождат при тебе | при€тна визита ще имаш.
- ловиш | ще се сгодиш или ще спечелиш много пари.
- хвърчат | зобра новина ще чуеш.
- храниш ги | една заслуга на човечеството ще направиш.
- умрели или убити | един любимец ще изгубиш.
- стрел€ш по т€х | победа над любовника си ще нанесеш.
- в кафез | ще осигуриш имуществото си.
- в гнездо | семейно щастие ти предстои.


ѕчели
- добро.
- хвърчат и се прем€тат | непри€тности с при€телите си или близко нещастие.
- заедно с кошерите | гол€ма облага,ще спечелиш от лотари€та.
- че се ро€т и бръмчат | един пожар ще преживееш.
- изб€гат от кошера си | ще те уволн€т от службата или ще те напусне жена ти.
- че те ожил€т | ще те обиди н€кой кръвно,от което ще се разтревожиш.


ѕът/ѕътека
- непроходим преминеш | своето право с успех ще защитиш.
- широк и равен | безпреп€тствено ще достигнеш гол€мо щастие.
- тесен | едно изкушение.
- малък и крив /пътека/ | ще се притесниш за нещо.
- хубава и ходиш по не€ | ще се радваш на здравето си.
- крива,извива на разни посоки | преп€тстви€ в начертани€ си план.
- трудна,с тръни и бодли | лоши възпоменани€ за нещо ще имаш.
- планинска | щастие и напредък.
- стръмна надолу | любовно свиждане ще имаш.


ѕътуваш с
- параход | ще благоденствуваш.
- влак | надеждите ти ще се осъществ€т.
- автомобил | с гол€м риск ще постигнеш целта си.
- ландо,впрегнато с много коне | висока чест и власт ще достигнеш.
- файтон | на сватба ще те покан€т.
- кал€ска впрегната с хора | по безчестен път ще спечелиш.
- пощата | пътуванито ти ще се забави.
- кабриолет с един кон | н€ма да допуснеш други да те вод€т за носа.
ј Ѕ ¬ ƒ « »   Ћ ћ Ќ ќ ѕ ÷ Ў ў Џ ё я