отслабване с лепенки
Каква е любовната ви връзка ?
1. Защитавал ли ви пред останалите:
Понякога
Винаги
Рядко
2. Към вас се обръща:
С името ви
С малкото ви име
С умалително име
3. Критикува ли ви публично:
Много рядко
Никога
Да, но това не ми пречи
4. Помага ли ви в някой досадни задължения:
ДА
Понякога
Не
5. Съобразява ли се с вас:
Зависи
Не
да
6. Проверява ли ви GSM?
Никога
Рядко
ДА