отслабване с лепенки
Кои са правилилно изписаните думи ?
1. Първа група:
зговор
корояд
овчо
град-държава
завлекох
меридиян
2. Втора група:
невеж
алджирски динар
Мургаж
допуснати
затопуркване
треността
3. Трета група:
Два котарци
нефменяеми
Биг Бен
тласаци
нефменямеи
огньодишащ
4. Четвърта група:
Санта круз
коифициенти
морско синьо
Бълшой театър
хардуеристи
закръгляни
5. Пета група:
косиноси
товарячка
дуелирвам се
затътрузване
Санремо
радеовес
6. Шеста група:
харчълъкът
дълбаяли
разсплут
доскору
еди-що си