отслабване с лепенки
ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ
1. В кой ред подчертаните думи имат различно речниково значение?
бодра песен - Песента ехти из полето.
тъмна нощ - Пътувахме през нощта
рохкава пръст - Днес си порязах пръста.
китна пролет - През пролетта птиците вият гнезда
2. Кой израз се различава по смисъл от останалите?
измислици
противоречия
празни приказки
бабини деветини
3. В кой ред думите са синоними?
ценен - неоценим
достигнат - недостижим
необходим - ненужен
неразбран - неразделен
4. В коя от поговорките има антоними?
Когото са били, той знае боли ли.
Който завижда, нищо не вижда
Сила без разум сама се съсипва
Сит на гладния не вярва
5. Кое от изреченията е сложно?
Изплашиха се двете птички.
Започнаха да се крият.
Мъжкият престана да пее.
Женската легна да мъти.
6. В кое от изреченията се изразява повтарящо се минало действие?
През седмицата четяхме до късно в библиотеката