отслабване с лепенки
1. ?
- .
-
- .
-
2. ?3. ?
-
-
-
-
4. ?
, .
,

5. ?
.
.
.
.
6. ?