отслабване с лепенки
ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ
1. При коя от двойките думи има същото смислово отношение, както при двойката симфония - композитор?
стихотворение - поема
палка - диригент
роман - писател
училище - учител
2. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
Миналия сезон доминираха предимно черното и сивото, които замениха варенията, властвала преди две години.
Черният и сивият цвят смениха пъстротата, която властваше по пистите допреди две години.
И през този сезон черното и сивото ще бъдат отново на мода.
Черният цвят, който се наложи над шарените екипи ще бъде на мода и този сезон.
3. Къде е допусната правописна грешка?
те видели
те презсекли
те разсели
те мълчали
4. В коя дума има правописна грешка?
седат
мълчат
вървят
плетат
5. Кое от изреченията е сложно?
Изплашиха се двете птички.
Започнаха да се крият.
Мъжкият престана да пее.
Женската легна да мъти.
6. Коя от думите е излишна в синонимното гнездо?
горестен
тъжен
самотен