отслабване с лепенки
тема клетк
1. Клетката е отделена от външната среда чрез:
Ендоплазмената мрежа
Лизозомите
Клетъчната мембрана
2. Кой съхранява наследствената информация:
Апаратът на Голджи
Ядро
Пероксизоми
3. Белтъците са изградени от:
Монозахариди
Липиди
Аминокиселини
4. Кой вид транспорт изисква енергия:
Дифузия
Осмоза
Транспортен белтък
5. Белтъчния синтез се осъществява в:
Апарата на Голджи
Рибозомите
Лизозоми
6. Кой от посочените НЕ е мембранен органел:
Апарат на Голджи
Ядро
Рибозоми