отслабване с лепенки
тема клетк
1. От лявата камера на сърцето излиза:
аортата
белодробната артерия
2. В сърцето по-силно развита е мускулатурата на:
камерите
предсърдията
3. Кръвоснабдяването на сърдечната стена се извършва от две венечни артерии
ДА
НЕ
4. Сърцето е мускулест орган:
Вярно
Невярно
5. От сърцето излизат:
Капиляри
Артери
Вени
6. В сърцето се вливат:
Капиляри
Артери
Вени