отслабване с лепенки
Тест по Биология 9 клас
1. Кое от изброените не е хидробионт
Нектон
планктон
неон
бентос
2. Вертикалната структура при растенията се нарича ?
консорция
етавност
синузия
3. Продуценти са:
Всички растения
Всички животни
Всички гъби
4. Клетки те са съставени:
Само от органични в-ва
Само от неорганични
От органични и неорганични
5. Градивни единици на белтъците са:
аминокиселини
липиди
монозахариди
6. Ензимите са :
белтъци
въглехидрати
мазнини