отслабване с лепенки
Обща биология 9 клас - Част 2
1. Кое не е градивна частица на вирусите ?
Белтък
ДНК
РНК
бентос
2. Вирусите са на границата м/у живата и не живата природа ? ?
Вярно
Невярно
3. Микоплазмите са:
най-примитивните прокаритони клетки
Клетъчни органели
Всички гъби
4. Кое не е характерно за бактериите:
Причинщват само болести
Бързо размножаване
Висока изменчивост
5. Клетъчните органели биват:
едномембрани, двумембрани и немембрани
едномембрани и двумембрани
Само немембрани
6. Хаплоиден хромозомен набор е:
Намален на половина диплоиден набор
Набора хромозоми след опловдане
Нормални хромозомен набор при човека