отслабване с лепенки
Тест по география на тема "земята като небесно тяло"
1. Оста около която земята се върти около себе си се нарича:
Ротациона ос
Еклиптична ос
приземна ос
2. Разстоянието от Слънцето до Земята равно на 190мил.км се нарича:
Основна астрономична единица
Нулева рамка
Астрономичен контакт
3. Еклиптика се нарича:
Движението на Земята около оста на вселената
Движението на Земята по елиптична ос около слънцето
Движението на Земята около себе си
4. От Слънцето Земята се намира на:
на пето място
на четвърто място
на трето място
5. Посоката на орбиталното движение на земята е:
Обратно на часовниковата стрелка
По посока на часовниковата стрелка
Периетално
6. Прецесия се нарича:
Изпреварването на равноденствоето с 50 дъбови секунди
Промяна в сплеснатоста на Земната орбита с 1 градус
Разположението на Земята спрямо Луната