отслабване с лепенки
Тест по география на тема "Климат"
1. Атмосферен фронт се нарича
Границата между две съседни въздушни маси
Зона с повишено атмосферно налягане
Зона с понижено атмосферно налягане
2. Какво е Мистрал ?
Ветрове духащи по поречието на реките по посока на морето
Вятър с висока температура причиняващ изсъхването на растенията
Ветров по бреговете
3. В кой климатичен пояс попада България:
Субтропичен
Умерен
Тропичен
4. Кои са най-разпространените класификаци на климата:
На Гутенберг и Сериен
На Шпонкхоер и Шилер
На Берг и Алисов
5. Най-външния слой на атмосферата е:
Екзосфера
Стратосфера
Термосфера
6. Кой от изброените факрот не е климатообразуващ:
Разпределението на озона в атмосферата
Разпределениет на слънчевата радиация
Разпределението на валежите