отслабване с лепенки
Можете ли да се забавлявате ?
1. Как ще реагирате, ако кондуктора в градския транспорт се здъвчи с някой от пътниците?
Не вземам участие
Опитвам се да защитите този, който считам за прав
Изкарвам си яда
2. Критикувате ли често хората над вас ?
Никога
Понякога
Винаги
3. Често ли се карате с приятели?
Никога не се карам с приятели
Само по принципни въпроси
Споровете са моята стихия
4. Какво ще направите, ако някой качил се след вас в автобуса седне на свободното място преди вас?
Ще го превъзмогна
Правя забележка
Вдигам луд скандал
5. Ако Ви поднесът в кафене вместо късо кафе дълго Вие:
Не бих направил нищо
Мълчаливо вземам кафето
Правя забележка и моля да ми бъде подменено
6. Ако в претъпкано заведение Ви залеят случайно, Вие:
Възмущавам се мълчаливо
Сухо правя забележка
"Наказвам" виновника
7. Ако Ви подарят вещ, която не харесате, Вие:
Приемам я мълчаливо
Правя тактичен коментар
Демонстрирате чувствата си
8. Как приемате неуспешните моменти в живота?
Равнодушно, ще има и по добре
Надявам се следващия път да успея
Гръм и мълнии вилнеят в главата ми