отслабване с лепенки
Имате ли шесто чувство ?

1. Случвало ли ви се е да се изгубите:
ДА
НЕ
Рядко
2. Умеете ли да прецените хората при първото ви запознаване:
НЕ
ДА
Рядко
3. Сънищата ви са:
Като реални
Не сънувам
Мъгливи и неясни
4. В реалния свят вие:
Трудно вземате решения
Оставяте друг да вземе решение вместо вас
Разчитате на късмета си когато вземате решения
5. Играете ли ТОТО:
Не
Понякога
Да винаги
6. кое от твърденията е вярно
епиндемоцитите са основни клетки на съедин. тъкан
В Русе има само едно Висше училище
Геотектониката е част от вътрешната земна динамика