отслабване с лепенки
Умеете ли да спорите ?

1. Изкарват ли ви лесно извън релси?
ДА, много често
Рядко
Почти никога
2. Учите ви:
Са хладнокръвни като лет
Изкрещи
Треперещи
3. Променяте ли си цвета на лицето в конфузни ситоаци:
ДА
Не
Понякога
4. Когато говорите бързо бъркате ли думите:
ДА
НЕ
Понякога
5. Начина по който достигате до целите си е чрез:
Бой
Молба
Разговор
6. Уверени ли сте в себе си ?
Бинаги съм уверен в себе си !
Зависи за какво
НЕ