отслабване с лепенки
Какъв характер съм

1. Ако не ми върнат рестото"
Вдигам грандиозен скандал
Моля да ми го върнат
заминавам си без да го взема
2. Когато съм в компания:
Изслушвам другите и се опитвам да вземам участие
Забавляваме се
Аз съм центъра на разговора
3. Когато някой спори с вас:
Не може да ми промени мнението
съгласявам се с другия
Зависи от доводите дали ще си променя мнението
4. Когато говоря по GSM на обществено място:
Искам всички да ме видят
Гледам никой да не ме види
Не обръщам внимание на другите
5. Ругаете ли:
Понякога
ДА
НЕ
6. Човек на компромисите ли сте ?
ДА
НЕ
Зависи